Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


~_Idézetek 2_~

 Idézetek ♥

angol idézetek (magyar fordítással):

Everybody's lookig for something. Something, that makes it all complete. You"ll find it in the strangest places; in your lover's eyes, in the deepest friendship, in the words of others.. a simple word can make you smile or cry. But when you have found that special thing, you'll fly without wings
~ Mindenki keres valamit. Valamit, ami mindent teljessé tesz. Ezt a legkülönösebb helyeken találod meg; a szerelmed szemében, a legmélyebb barátságokban, mások szavaiban.. egy egyszerű szó képes megnevettetni vagy megríkatni. Mikor megtalálod ezt a különleges dolgot, repülni fogsz-szárnyak nélkül.
 
You've got to fight for your every dream, because who's to know, which one you let go would've made you complete
~ Minden álmodért harcolnod kell, hiszen ki tudja: lehet, hogy amelyiket elengeded, éppen az tenne teljessé!!


'One good thing about music: when it hits you, you feel no pain.' (Bob Marley)
~  Egy jó dolog a zenében: mikor ez üt ki téged, akkor nem érzel fájdalmat..


I don't blame you for being you, but you can't blame me for hating it :P
~ Nem hibáztatlak azért, mert önmagad vagy, de te sem hibáztathatsz engem azért, hogy én utálom ezt..


I used to be conceited but now: I'm absolutely perfect.
~ Régebben beképzelt voltam, de most már... tökéletes vagyok (L) :D


In your whole life the only thing that will stick by you is your shadow
~ Egész életedben egy dolog lesz, ami mindig kitart melletted: az árnyékod

Once in your life, you will find someone, who will bring you up when you're feelin' down...:)
~ Egyszer majd az életedben találni fogsz valakit aki felemel, mikor nagyon magad alatt vagy.


Do you know what I dream about ? To hear that someone hitting my window with rocks and finally I see you standing in the garden <3
~ Tudod miről álmodozom? Arról, hogy hallom, valaki az ablakomat dobálja kövekkel, és végül észreveszlek Téged, ahogy a kertünkben állsz ^^


Life is about trusting your feelings. Taking chances.  Dare to be yourself. Learning from the past. Appreciating the memories. And realizing that life goes on..
~ Az élet arról szól, hogy bízz az érzéseidben. Kockáztass! Merj önmagad lenni! Tanulj a múltból. Becsüld meg az emlékeket. És vedd észre; az élet mindig megy tovább .


" Who are you to judge the life I live? I know I'm not perfect. And I don't live to be.
But before you start pointing fingers, make sure your hands are clean.. " (Bob Marley)
~ Ki vagy te hogy bíráld az életet amit élek ? Tudom hogy nem vagyok tökéletes; nem is azért élek, hogy azzá váljak. De mielőtt mutogatni kezdenél, győződj meg róla, hogy a te kezeid tiszták...


" Here's my philosophy on dating. It's important to have somebody that can make you laugh,
somebody you can trust, somebody who loves you... And it's really, really important that these three people don't know each other! " :D
~ " Íme, itt az én randi-filozófiám: fontos hogy legyen valaki aki meg tud nevettetni, valaki, akiben bízhatsz, valaki aki szeret.. és a leges-leges-legfontosabb az, hogy ez a három ember ne ismerje egymást " :O:P


When I'm all alone,
I'll be wishing you will call me on the telephone 
Say you want me back - but you never do 
& I feel like such a fool :/
~ Mikor egyedül vagyok, 
Azt kívánom bárcsak te keresnél telefonon,
Azt mondanád; vissza akarsz kapni engem - de sohasem hívsz
& én annyira bolondnak érzem magam..


Heaven isn't a place that you go when you die - it's that moment in life when you actually feel alive. (L)
~ A mennyország nem egy hely, ahová a halálod után kerülsz.. ez egy pillanat az életben, mikor úgy érzed, hogy tényleg élsz :)

You once made this promise to stay by my side,
But after some time you just pushed me aside..
You never thought that a girl could be strong,
Now I'll show you how to go on!
~ Egyszer megígérted nekem, hogy mellettem maradsz,
de egy idő után ellöktél magadtól,
sohasem hitted hogy egy lány is erős tud lenni,
hát most megmutatom neked, hogyan is kell ezt tenni.


Always forgive, but never forget!
Learn from mistakes, but never regret,
People change, things go wrong,
Just remember: life goes on...
~ Mindig bocsáss meg, de sohase felejts,
Tanulj a hibákból, de sose bánj meg semmit,
Az emberek változnak, a dolgok elromlanak,
Csak emlékezz arra: az élet megy tovább ..


In the beginning, I tried to warn you, you play with fire, its gonna burn you,
it's a game and we're all just victims of love. (Good Charlotte)
~ Az elején próbáltalak figyelmeztetni,hogy a tűzzel játszol, és ez meg fog égetni,
ez egy játék, és mi mind a szerelem áldozatai vagyunk 


It's tearing up my heart when i'm with you, but when we are apart, I feel it, too,
and no matter what I do I feel the pain..  so with or without you ?
~ Kettészakad a szívem, ha veled vagyok, de akkor is így érzek, ha külön vagyunk,
és nem számít mit teszek, érzem a fájdalmat... hát veled vagy nélküled?

Numb and broken here I stand alone, 
wondering what were the last words I said to you,
hoping that I'll find a way to turn back time... 
~ Kábultan és összetörve itt állok egyedül
azon tűnődöm, mit mondtam neked utoljára
reménykedem, hogy találok egy utat, hogy visszafordítsam az időt.. 


"Hollywood is a place where they'll pay you a thousand dollars for a kiss and fifty cents for your soul." (Marilyn Monroe)
~ "Hollywood az a hely, ahol ezer dollárt fizetnek egy csókért, és 50 centet a lelkedért"

Meeting you was my fate, becoming your friend was my choice, but falling in love with you was without my control
~ Találkozni veled - ez volt a sorsom, a barátoddá válni - ez a döntésem volt, de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlott

Maybe some women aren't meant to be tamed. Maybe they're supposed to run wild until find someone just as wild to run with (Sex and the City)
~ Talán vannak olyan nők akiket nem kell megszelídíteni. Lehet, hogy szabadon kell engedni őket, amíg nem találnak valakit, aki éppolyan vad, mint ők. 

Szép *-* :

 

"Csalódni kell hogy boldogok lehessünk,
Gyűlölni tudni hogy újból szeressünk.
Kell tudni zokogni meg sírni,
Valakit megunni aztán visszahívni.
Csalódni százszor, csalódni ezerszer,
Hogy boldogok lehessünk egyetlen egyszer!"

,,Bírnod kell,akkor is amikor mindenki bánt,
Bírnod kell,ha az élet Téged meggyaláz,
Ne add fel,ha minden kötél szakad,
Hinned kell,csak légy Te mindig önmagad...."

,,Emlékezz....Ne bánd meg azt amit tettél,mert amikor megtetted akkor BOLDOG voltál."


„A szerelem és a könny édestestvér,
nincs olyan szerelem, mely egy könnyet sem ér.
Aki sohasem sírt az sohasem szeretett,
mert a szerelem és a könny,
egy napon született.”

"Minden nap megszűnik valami amiért az ember szomorkodik,
de minden nap születik valami új amiért érdemes élni és küzdeni!"

"El kell bírjuk terheink, mert elvesznek szép perceink.
És mindig mennünk kell tovább, egy életen és sorson át."

"Ahol a forrás habjai, ott akarok születni.
Ahol a kertek éneke, ott akarok megszólalni.
Ahol az erdő dallama, ott akarok dalolni.
Ahol ama férfi meg asszony él, ott akarok cselekedni.
Ahol a gyermek az ablakig sem ér, ott akarok öregedni.
Ahol a jég mindent beborít, ott akarok melegedni.
Ahol a kő áttüzesül, ott akarok hűsölni.
Ahol a fagy és a tűz ugyanaz, ott akarok meghalni."

’’Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát. 
Bátorság, csaknem hősiesség. A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, 
mert gyáva és hiú, fél a bukástól. Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli, 
hogy kiadja magát a másiknak, elárulja titkát. Azt a szomorú, emberi titkot, 
hogy szüksége van gyengédségre, nem tud meglenni nélküle.’’

„Az igazi nőnek csak a szemét nézd, és azt sem kívülről, hanem a lelke felől. 
Először meg kell érezned a lelkét....
Ha a lelke felől nézed, az első réteg a fájdalom, a múlt és a jelen sebei.
Ha ezzel megtanulsz bánni, akkor láthatod a második réteget, 
a gyengédséget, a cirógatás vágyát.
Ha ezt is látod, a harmadik rétegben látod az öröm pajkosságát, 
a negyedikben a harag villámait, az ötödikben a harmónia vágyát, 
a hatodikban a gyönyör cirógatását, a hetedikben azt a szeretetet, ami teljesen a Tiéd.
Minden igazi nő hét fátyoltáncot táncol, és régen elvesztél, ha a fátylat, 
a keblei halmát, vagy a csípőjét nézed.
Csak a szemét nézd, a teljes ruhátlan lénye, az örömtől hullámzó, 
vagy a fájdalomtól görnyedő teste minden apró titka a szemében van..."

"Amíg vannak olyanok, akik féltékenyek ránk és utálnak minket, addig valamit nagyon jól csinálunk."

"Van, aki könnyen kapja meg, akit szeret,
Van, aki sír és szenved,Van, aki könnyek nélkül tud feledni,
És van, aki meghal, mert igazán tud szeretni."

"Nem az az igazi fájdalom amitől könnyes lesz a szem,
hanem az mit magunkban hordunk,titokban csendesen!"

"Az ember egy napon rádöbben arra,hogy az életben igazán semmi sem fontos.
Sem pénz,sem hatalom,sem előrejutás,csak az,hogy szeresse őt valaki igazán!"

"Talán semmi sincs szebb a világon,mint találni egy embert,
akinek lelkében nyugodtan letehetjük szívünk titkait,akiben megbízunk,
akinek kedves arca elűzi lelkünk bánatát,akinek egyszerű jelenléte elég,
hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk."

 

"Ki azt mondja: "imád", Sose hidd el szavát. Ki azt mondja: "szeret", Talán igaz lehet. De az aki rád néz, 
hallgat, Nem beszél és nem szavalgat, Annak add egész életed, Mert az forrón és hűn szeret."

"Az élet nem arról szól, hogy milyen gyorsan futsz, milyen magasra tudsz ugrani. Arról szól, hogy milyen gyorsan állsz talpra."

"Oly furcsák vagyunk mi emberek,
a lelkünk sír, az ajkunk nevet.
Egymásról azt hisszük, boldog talán,
s irígykedünk minden szaván.
azt hisszük, ha a másik szeme ragyog,
gondolatai tiszták, szabadok.
S nem vesszük észre, hogy vennénk észre,
hogy könnyek égnek csillogó szemében.
Hazugság az egész életünk,
hisz akkor sírunk,ha nevetünk!"

Várni kell, ha valami késik,
Tűrni kell, ha valami rossz,
Sírni kell, ha szívünk vérzik,
Remélni kell, ha bíztat a sors.
Emléket őrizni kell, ha szép,
Feledni akkor is kell, ha nehéz.

 

logo Vannak, akik egyszerűen tovább tudnak menni. Tudod, gyászolnak, sírnak, és kész. Vagy legalábbis úgy tűnik. De nekem... nem tudom. Nem akartam rendbe hozni a dolgokat csak azért, hogy felejtsek. Ez olyasvalami volt, ami tönkrement. Csak megtörtént. És nap mint nap kerülgetem, mint egy gödröt a feljáróban. Tiszteletben tartom, emlékszek rá, és ugyanakkor haladok előre. logo - Sarah Dessen

 

logo Sose haragudj meg arra,
Ki durva szóval megsebez.
Tudom jól, hogy fáj a sértés,
Valld be, a fontos mégsem ez.
Hidd el nekem, senki nem rossz,
Hidd el, jók az emberek,
Valakiért mindenki harcol,
Valakit mindenki szeret. 
logo - Victor Hugo

 

logo Egy igaz barát ismeri a gyengeségeidet, de megmutatja neked az erőidet; érzi a félelmeidet, de megerősíti a hitedet; látja az aggodalmaidat, de felszabadítja a lelked; felismeri a korlátaidat, de hangsúlyozza a lehetőségeidet. logo - William Arthur Ward

 A barátság olyan, mint az igazgyöngy;
kezdetben még egészen parányi és
roppant sebezhető.
Ám az idő előrehaladtával gyönyörű,
felbecsülhetetlen értékű ékszerré csiszolódik,
melyet mindenki irigykedve néz, melyet
mindenki magának szeretne.